Cookie- og privatlivspolitik

Cookie og privatlivspolitik

Cookies

ANVENDELSE AF COOKIES GENERELT

Anvendelse af cookies er standard på stort set alle webshops

i dag. Det er vigtigt, at du accepterer cookies for at kunne anvende

alle webshoppens funktioner.ANVENDELSE AF COOKIES PÅ frahaanden.dk

På frahaanden.dk anvendes cookies til statistik, optimering af webshoppen samt sikre relevans i vores tilbud. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. En cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus.COOKIES OG STATISTIK

En cookie leverer simple data til statistik i vores webshopsystem Shopify til at

føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge

nærmere, hvem der besøger frahaanden.dk med det formål at registrere

anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget,

Internethost, tid, browsertype, browserversion, skærmopløsning, osv. Denne

type informationer giver os mulighed for at tilpasse og oprette indhold og

tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker.


Disse oplysninger gemmes på i Shopfy.


Shopify sætter to typer cookies: 


En permanent cookie, der viser om brugeren er tilbagevendende,

hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt etc.

Permanente cookies gemmes på din harddisk, indtil de udløber

eller indtil du selv sletter dem.


Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en

bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige,

når du lukker din fane eller browser. I visse tilfælde vælger man et bestemt

tidsinternval på en session. Eksempelvis 8 timer hvor ens varer vil være

synlige i din indkøbskurv.

Læs mere her


Sådan afviser du brugen af cookies

Ønsker du ikke at modtage cookies fra Fra hånden I/S, kan du i de

fleste nyere browsere slette cookies fra din harddisk, blokere for alle

cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Se

henvisninger til vejledninger nedenfor.


Vær dog opmærksom på, at du måske ikke kan lægge varer i indkøbskurven,

hvis cookies er slået fra. Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient,

er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Hvis du ikke

ønsker, at dit besøg skal registreres af Shopify, kan du sige nej tak til cookies.

e desuden disse vejledninger fra de mest almindelige browsere:

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer

Vejledning i at slettes cookies på Mozilla Firefox browser

Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser

Vejledning i at slette cookies på Opera browser

Vejledning i at slette cookies på IPad, Iphone

Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere)

 

Privatlivspolitik

Fra hånden I/S (CVR: 43091786) er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Fra hånden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Fra hånden kan ske via nedenstående kontaktoplysninger:

Spinderigade 11, D10
7100 Vejle 

 

frahaanden@gmail.com og / eller +45 23969743

 

Behandling af personoplysninger

Fra hånden I/S er underlagt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og enhver behandling personoplysninger om dig der handler hos os, sker under iagttagelse af ovenstående databeskyttelsesretlige regler. Fra hånden I/S er jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder i forbindelse med booking, og besøgende i vores kreative café samt på vores hjemmeside: frahaanden.dk.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

 

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik") beskriver, hvorledes Fra hånden I/S indsamler og behandler oplysninger om dig.

Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Fra håndens hjemmeside; www.frahaanden.dk.

 

1.         Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside www.frahaanden.dk, indsamles personoplysninger om dig. Dette gælder bl.a. følgende oplysninger:

 • Ip-adresse
 • Netværksposition
 • Information om hvilken enhed du benytter
 • Søgeord du anvender på hjemmesiden
 • Information om hvilken browser du anvender

Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:

 • Målrette annoncer du ser på vores hjemmeside
 • Optimal administration og drift af vores hjemmeside.

Vi indsamler oplysningerne på baggrund af dit samtykke, du afgiver via Cookiebanneret, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, litra a. Læs mere om indsamlingen af personoplysninger, via cookies ovenfor. Oplysninger der indsamles som led i administration og drift af hjemmesiden (som er nødvendig for brug af hjemmesiden) anvendes vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.  

 

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaringen. Dit samtykke er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

2.         Kunder/ gæster på frahaanden.dk

Ved køb af produkter

Når du køber et produkt på vores hjemmeside: frahaanden.dk, er det nødvendigt for os at indsamle følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Betalingsoplysninger

Formålet med behandlingen er at kunne levere produktet til dig og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, som led i dit køb. Herunder for at administrere dine rettigheder til at kunne returnere og reklamere.

Som behandlingsgrundlag anvender vi den kontraktretlige forpligtelse der opstår som led i dit køb. Denne behandlingshjemmel følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

I tilfælde hvor oplysninger om dit køb er af bogføringspligtig karakter, opbevares disse oplysninger i 5 år, jf. bogføringslovens §10.

 3. Henvendelse via mail

Hvis du henvender dig til Fra hånden via vores mail frahaanden@gmail.com svarer vi dig og behandler de oplysninger, du ønsker. Vi gemmer mailen/ koorspondencen efter gældende lovgivning og så længe, det er relevant i forhold til besvarelse af din forespørgsel. Herefter slettes mailen.

4. Henvendelse via Sociale medier

Hvis du henvender dig til os via sociale medier ( Facebook, Instagram og Messenger) og i den sammenhæng videregiver personlige oplysninger til os så som kontaktoplysninger sker dette på eget ansvar og med eget samtykke.

 

5.         Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5. 

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fragtfirmaer og inkassofirmaer.

Fra hånden anvender tredjepartsprogrammet Shopify. Shopify indsamler og behandler adfærdsdata, når du besøger og handler med Fra haanden og besøger vores hjemmeside. Samarbejdet betyder at data, der bliver dannet på vores website, bliver bearbejdet, således at indholdsmæssig relevans sikres for dig på vores website. De indsamlede og bearbejdede data bliver ikke videregivet eller solgt på nogen måde. Al data er sikret mod uautoriseret adgang, og behandles i overensstemmelse med Dansk lovgivning.

Bookingsystem

Fra hånden I/S bruger bookingsystemet EasyTablebolking. Læs privatlivspolitikken for brug af vores bookingsystem her

 

Sagsstyring i forbindelse med registrering af keramik

Fra hånden I/S anvender sagsstyring af kunders keramik via systemet Costumers 1’s. Oplysninger her gemmes så længe det er relevant samt efter gældende lovgivning. 

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande

Dine personoplysninger kan i nogen tilfælde overføres til samarbejdspartnere, leverandører eller andre parter som befinder sig udenfor EU/EØS-området. Når sådanne eksterne parter anvendes, tager vi de nødvendige forholdsregler for at imødekomme samt overholde databeskyttelsesforordningens Kapitel V om « Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer ».

 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med,
 1. at du har givet samtykke til indsamling af cookies, på vores hjemmeside, til brug for præferencer, statistik og/eller marketing bliver overført til:
 • Facebook, USA
 • Google, USA
 1. at du kontakter os ved hjælp af følgende sociale medier:
 • Facebook, USA
 • Instagram, USA
 • Pinterest, USA

Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførsler til ovenstående datamodtagere i form af EU’s standardkontrakter (standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679) jf. databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c og, at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger samt indgåede aftaler omkring databehandling og fælles dataansvar. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger. Hvis der vha. sociale medier offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, anvender vi samtykke som hjemmel for behandling.  Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata. 
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har et retsligt grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.